Žákovské jízdné

Žákovské jízdné
Veřejná doprava

Od 1. září 2004 začali dopravci na železnici a v linkových autobusech (ve městské dopravě zůstává zachován současný systém slev jízdného pro žáky a studenty) poskytovat žákovské jízdné. K jeho využití žáci a studenti potřebují "žákovský průkaz". Ten má dvě podoby - pro žáky mladší 15 let (při jeho předložení je poskytována sleva nejméně 25% z polovičního jízdného, držitel tedy zaplatí nejvýše 37,5% z obyčejného/plného jízdného) a pro skupinu od 15 do 26 let (sleva 25% z obyčejného/plného jízdného). Místa, kde jsou žákovské průkazy prodávány a následně ověřovány zveřejňují dopravci ve svých smluvních a přepravních podmínkách. Ověřené žákovské průkazy jsou mezi dopravci navzájem uznávány.

Zpět na výpis článků