Evropská norma, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby (ES-TRIN 2017

Evropská norma, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby (ES-TRIN 2017/1)
29.01.2019 10:35:17Legislativa vnitrozemská vodní doprava

Český překlad technické normy ES-TRIN 2017/1.

Dne 16. září 2016 byla v Úředním věstníku EU publikována směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 ze dne 14. září 2016, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES, ve znění pozdějších předpisů.

Technické požadavky na plavidla podléhající této směrnici budou nově stanoveny technickou normou ES-TRIN (European Standard laying down Technical Requirements for Inland Navigation vessels) zpracovanou Výborem CESNI (Comité Européen pour l’Élaboration de Standards dans le Domaine de Navigation Intérieure).

Český překlad aktuálně platné normy ES-TRIN 2017/1 a přijatých oprav je uveden v příloze.
ES-TRIN 2017/1 v angličtině, němčině, francouzštině a nizozemštině naleznete zde.


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků