Dokumenty

Zrušit filtry

Termíny zkoušek a způsob přihlášení jachtařů

TermínMístoŠkolící středisko11.06.2024PrahaSeawolf12.06.2024PrahaJiriZindulka.com13.06.2024Praha4Sailors18.06.2024BrnoLZ Yacht20.06.2024ŠtěchoviceSailing Instruktors25.06.2024PrahaSeawolf27.06.2024PrahaYachtnet Pokud máte zájem se zkoušky zúčastnit, prosím kontaktujte přímo školící středisko, nikoliv MD. Kontakty na školící střediska naleznete na webu. Dále v příloze najdete potřebný...

Pověřování k provádění školení posádek lodí vnitrozemské plavby

Odbor vodní dopravy Ministerstva dopravy vydává, na základě zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě v platném znění, oprávnění pro školení v oblastech:   Školení pro získání osvědčení na provozní nebo řídící úrovni člena posádky plavidlaŠkolení pro získání osvědčení odborníka na přepravu cestujícíchBezpečnostní školení, které je podmínkou pro získání osvědčení pomocného...

Evropská norma, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby (ES-TRIN 2017/1)

Dne 16. září 2016 byla v Úředním věstníku EU publikována směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 ze dne 14. září 2016, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES, ve znění pozdějších předpisů. Technické požadavky na plavidla podléhající této směrnici budou nově stanoveny technickou...

Analýza plavební sezóny roku 2018

Ministerstvo dopravy připravilo se Státní plavební správou materiál "Analýza plavební sezóny roku 2018". Tento materiál nejprve uvádí přehled a postavení jednotlivých orgánů vykonávajících specializovaný i obecný dozor nad dodržováním právních předpisů v oblasti vnitrozemské plavby. Stěžejní část materiálu však tvoří samotné hodnocení plavební sezóny, kde jsou analyzována získaná data...

Analýza plavební sezóny roku 2017

Ministerstvo dopravy připravilo se Státní plavební správou materiál "Analýza plavební sezóny roku 2017". Tento materiál nejprve uvádí přehled a postavení jednotlivých orgánů vykonávajících specializovaný i obecný dozor nad dodržováním právních předpisů v oblasti vnitrozemské plavby. Stěžejní část materiálu však tvoří samotné hodnocení plavební sezóny, kde jsou analyzována získaná...

Analýza plavební sezóny roku 2016

Ministr dopravy předložil v dubnu roku letošního roku vládě ČR materiál „Analýza plavební sezóny roku 2016“. Vláda vzala předmětný materiál s informacemi o činnosti dozorových orgánů a situaci na vodních cestách ČR v roce 2016 na vědomí a na základě informací v něm obsažených a předložených návrhů dospěla k závěru, že je třeba zvýšit koordinaci dozorové činnosti mezi Státní...

Legislativa pro námořní plavbu

NÁMOŘNÍ PLAVBA:  • Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů  Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě (znění platné od 1.7. 2015) - viz příloha. Původní účinnost od 1.7.2000 (vyhlášen v částce č. 22/2000 Sb.) • Vyhláška č. 336/2015 Sb., o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi - viz příloha.  Účinnost od 26.12.2015...

Pověřování subjektů k provádění školení posádek lodí

Proces získání oprávnění ke školení členů posádek Odbor vodní dopravy Ministerstva dopravy vydává, na základě zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě v platném znění, oprávnění pro školení v oblastech:   Školení pro získání osvědčení na provozní nebo řídící úrovni člena posádky plavidlaŠkolení pro získání osvědčení odborníka na přepravu cestujícíchBezpečnostní školení...

Celkem dokumentů:8