Dokumenty

Zrušit filtry

Režimy práce řidičů

Používání potvrzení o činnostech řidiče

V rámci Evropské unie existuje jednotné potvrzení o činnostech, jehož vzor je zveřejněn v příloze rozhodnutí Komise č. 959/2009 o formuláři o předpisech v sociální oblasti týkajících se činností v silniční dopravě (viz níže „Elektronická podoba Rozhodnutí Komise 2009/959/EU, obsahující potvrzení“). Jednotná podoba formuláře usnadňuje komunikaci mezi kontrolními orgány různých...

Legislativa

Nákladní doprava a mezinárodní osobní doprava

Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě

Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě  (dále jen „RPSD“) je informační systém provozovaný Ministerstvem dopravy. Účelem tohoto systému je vytvoření jednotné databáze informací o podnikatelích v silniční dopravě a řidičích taxislužby, se kterými dopravní úřady v rámci své agendy pracují. RPSD je rovněž napojen na obdobné systémy dalších členských států Evropské unie, což...

Výzkum, vývoj a inovace

Certifikované a schválené metodiky

Podmínky vydávání Přepravního a tarifního věstníku

Věstníky dopravy 2020

Celkem dokumentů:1018