Dokumenty

Zrušit filtry

Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Udělené akreditace k provádění dopravně psychologického vyšetření

Termíny zkoušek a způsob přihlášení jachtařů

V tabulcejsou uvedeny nejbližší nahlášené termíny zkoušek způsobilosti velitelů námořních jachet, spolu s informací které školící středisko zkoušku organizuje (pokud máte zájem se zkoušky zúčastnit, prosím kontaktujte přímo školící středisko, nikoliv MD). Seznam školících střediskek naleznete rovněž na našem webu. Dále v příloze najdete potřebný formulář pro přihlášení ke zkoušce.

Pověřování k provádění školení posádek lodí vnitrozemské plavby

Odbor vodní dopravy Ministerstva dopravy vydává, na základě zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě v platném znění, oprávnění pro školení v oblastech:   Školení pro získání osvědčení na provozní nebo řídící úrovni člena posádky plavidlaŠkolení pro získání osvědčení odborníka na přepravu cestujícíchBezpečnostní školení, které je podmínkou pro získání osvědčení pomocného...

Zkoušky a školení

Osvědčení o odborné způsobilosti bezpečnostního poradce pro přepravu nebezpečných věcí pro drážní nákladní dopravu Zkoušku bude možné složit u Ministerstva dopravy, a to ve stanovených termínech:  Termín pro doručení přihlášek na MDDatum zkouškyMísto6. října 20232. listopadu 2023DVI a.s., Prvního pluku 621/8a, 186 00 Praha 8 - Karlín   nebo   ...

Koncepce veřejné dopravy 2020-2025 s výhledem do roku 2030

Koncepce veřejné dopravy 2020-2025 s výhledem do roku 2030

Informace o technickém vybavení pro provoz eTestů

Ministerstvo dopravy zavedlo s účinností od 1. července 2006 novou podobu zkoušky z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy prováděnou v informačním systému eTesty. Systém umožňuje provádění zkoušek z odborné způsobilosti žadatele k získání a rozšíření řidičského oprávnění (včetně přezkoušení odborné způsobilosti), profesní způsobilosti (průkaz...

Formulář záznamu o dopravní nehodě

Vyjádření k povinnosti mít ve vozidle záznam o dopravní nehodě S účinností od 1. ledna 2009 dochází k novelizaci ustanovení § 47 odst. 3 písm. g) zákona č. 361/2000 Sb., účastníci dopravní nehody jsou povinni v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli; tento záznam musí...

Seznam akreditovaných školicích středisek

Odkaz na jednotlivé informace poskytované krajským úřadem:Jihomoravský krajPlzeňský krajOlomoucký krajVysočinaKarlovarský krajJihočeský krajLiberecký krajZlínský krajMoravskoslezský krajKrálovéhradecký krajPardubický krajStředočeský krajÚstecký krajPraha  

Výjimky ze zákazu jízdy (povolení)

Důležité informace k povolování výjimek ze zákazu jízdy(k § 43 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů)Vzor žádosti je uveden v příloze 1 vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních...

Žádost o přijetí k výuce a výcviku

Stanovisko k uplatnění podmínek pravidelného školení za účelem vydání řidičského průkazu se záznamem profesní způsobilosti řidiče, nebo vydání průkazu profesní způsobilosti řidičePotvrzení pravidelného školeníStanovisko ke lhůtám pravidelného školeníŽádost o přijetí k výuce a výcvikuStáhněte si aplikaci "Seznam žadatelů ke zkouškám"

Celkem dokumentů:65