Dokumenty

Zrušit filtry

Seznam drážních úřadů

Výkon státní správy ve věcech drah je upraven zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními následujících paragrafů: § 54 (1) Státní správu ve věcech drah vykonávají drážní správní úřady, kterými jsou Ministerstvo dopravy a Drážní úřad. Státní správu ve věcech drah vykonávají rovněž Drážní inspekce a Úřad. (2) Působnost...

Informace o kategorizaci železniční sítě

 Kategorizace železniční sítěMinisterstvo dopravy zpracovalo novou koncepci kategorizace železniční sítě, která komplexně řeší otázku zařazení jednotlivých tratí do kategorie celostátní dráha a regionální dráha. Koncepce vychází ze zpracované studie „Kritéria kategorizace železniční sítě“. Tento materiál slouží k seznámení odborné veřejnosti s novou koncepcí...

Železniční infrastruktura

Základní informace Výstavbou, modernizací a údržbou železniční infrastruktury ve vlastnictví státu je pověřena Správa železniční dopravní cesty. Prostředky na rozvoj železnice jsou poskytovány zejména z veřejných rozpočtů prostřednictvím Státního fondu dopravní infrastruktury a z Operačního programu Doprava. • Modernizace železniční infrastruktury (webová stránka Správy železnic...

Celkem dokumentů:13