Zaměstnanecké benefity

Zaměstnanecké benefity
Těší nás Váš zájem o seznámení se s nabídkou otevřených služebních a pracovních míst v Ministerstvu dopravy. Jak se můžete sami přesvědčit, naše nabídka je široká a věříme, že Vás osloví.

Nabízíme uplatnění jak odborníkům se zkušeností nejen v oborech dopravy, tak i absolventům a absolventkám. Uplatnění v ústředním orgánu státní správy je nejen prestižní, ale představuje i vcelku unikátní příležitost k růstu Vaší odbornosti a dalšímu prohlubování znalostí a dovedností, které s Vaším odborným zaměřením souvisí.

Protože jsou pro Vaše rozhodování jistě důležité i další podmínky spojené s působením v Ministerstvu dopravy, seznamte se s některými benefity, které státním zaměstnancům a zaměstnancům poskytujeme (tzn. zaměstnanecké benefity mohou využívat státní zaměstnanci ve služebním poměru i zaměstnanci v pracovním poměru). V našem úřadě poskytujeme takové podmínky, které pomáhají slaďovat osobní a služební (či pracovní) život. Vždy se snažíme přihlédnout k individuální situaci jednotlivce.
 
 • Pružná služební či pracovní doba,
 • Výkon služby či práce z jiného místa – home office,
 • Indispoziční volno 5 dnů v roce,
 • Dětská skupina Mašinka pro děti od 2 let v budově ministerstva.
Další zajímavé benefity:
 • Příspěvek na stravování v jídelně v budově ministerstva, či poukázky na odběr stravy,
 • Zvýhodněné jazykové kurzy v budově ministerstva,
 • Parkování u budovy ministerstva,
 • Příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření,
 • Posilovna, tělocvična a organizovaná cvičení v budově ministerstva,
 • Multisport karta (+ doprovodná karta a karty pro děti),
 • Příspěvky na kulturní a sportovní akce,
 • Příspěvky na dětskou rekreaci (tábory, školy v přírodě apod.),
 • Unišeky alespoň 1x ročně v závislosti na disponibilních prostředcích.