DB Netz a Správa železnic vypisují tendr na projektové řízení k nové trati Drážďany – Praha

DB Netz a Správa železnic vypisují tendr na projektové řízení k nové trati Drážďany – Praha
13.5.2020Média a tiskové zprávy

DB Netz a Správa železnic vyhlašují zadávací řízení na veřejnou zakázku na projektové řízení ve společném plánovacím prostoru v rámci projektu Nové železniční spojení Drážďany – Praha. Plnění zakázky pro fázi předprojektové přípravy se předpokládá v letech 2020 až 2024.

DB Netz a Správa železnic vypisují tendr na projektové řízení k nové trati Drážďany – Praha
Veřejná zakázka se zadává na základě Smlouvy o spolupráci v oblasti projektové přípravy stavby Nové železniční spojení Drážďany – Praha z loňského roku, kterou společně uzavřely Správa železnic, státní organizace, DB Netz AG a DB Energie GmbH. Zakázku administruje společnost DB Netz AG. Zadávací dokumentace je zveřejněna ve věstníku veřejných zakázek.

Vlastní projekt se skládá ze tří částí, ve kterých bude v různém rozsahu kombinován český a německý způsob projektové přípravy a zadávání doprovodných veřejných zakázek. Předmětem soutěžené zakázky je vedení a koordinace těchto činností, všech dodavatelů dílčích zakázek a podpora zadavatelů v průběhu fáze předběžného plánování, která zahrnuje také přípravu podkladů pro doprovodné zakázky, a to napříč všemi částmi projektu.

Seznámení potenciálních dodavatelů se způsobem zadávání veřejných zakázek podle německého práva proběhlo na počátku letošního roku v Praze prostřednictvím předběžné tržní konzultace. Účast více než 70 potenciálních zájemců z různých zemí Evropy potvrdila, že příprava tohoto projektu je záležitostí celoevropského měřítka.

Nové železniční spojení Drážďany – Praha zvýší nabídku regionální osobní železniční dopravy díky výrazně kratším jízdním dobám, přesune část nákladní dopravy ze silnice na železnici a napojí Českou republiku na západoevropskou síť vysokorychlostních tratí.


 
Zpět na výpis článků