Ministerstvo dopravy vybralo projektového manažera soutěže na mýto

Ministerstvo dopravy vybralo projektového manažera soutěže na mýto
30.10.2014Tiskové zprávy

Ministerstvo dopravy vybralo projektového manažera, který bude pomáhat s přípravou soutěže na provozovatele nového mýtného systému. Hodnotící komise složená z expertů z resortu dopravy a zástupců akademické obce vyhodnotila jako nejlepší nabídku společnosti Arthur. D. Little. Hodnotícím kritériem byla nabídková cena a úroveň metodiky. Ministr dopravy stanovisko komise potvrdil a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách jeho úřad oslovil vítěznou společnost. Po uplynutí zákonných lhůt budou zahájena jednání o uzavření smlouvy.

MD obdrželo v otevřeném řízení na projektového manažera celkem šest nabídek. Dvě z předložených nabídek musela komise vyloučit, protože předložené závazné vzory smluv nebyly podle názoru komise v souladu s požadavky zadávací dokumentace. Komise se jednoznačně shodla na tom, že vady těchto nabídek neumožňovaly uzavřít smlouvu tak, aby mohl být její předmět řádně plněn. V bodovém hodnocení nabídek, kde nabídková cena měla váhu 60 procent a vzorová metodika 40 procent, se nejlépe umístila nabídka společnosti Arthur D.Little. Nabídková cena je 23.568.000,- Kč. Maximální nabídková cena byla v soutěži stanovena na 100.000.000,- Kč.

Úkolem projektového manažera bude především zajistit přípravu a realizaci výběrového řízení pro pokračování výběru mýtného na pozemních komunikacích v ČR od roku 2017. V první fázi má projektový manažer za úkol zpracovat podrobnou studii efektivity jednotlivých způsobů výběru mýta. Na základě posouzení nákladů a výnosů předloží Ministerstvo dopravy nejvhodnější variantu k projednání vládě. Kabinet pak schválí cílový model výběru mýta a Ministerstvo dopravy spolu s projektovým manažerem připraví zadávací podmínky soutěže na samotného dodavatele mýtného systému.

Do časového harmonogramu přípravy tendru může promluvit i další postup účastníků soutěže na projektového manažera. Případná odvolání mohou mít za následek výrazné zdržení harmonogramu celé zakázky. Ministerstvo dopravy bude případná zdržení v harmonogramu prací řešit včas a s péčí řádného hospodáře.

Zpět na výpis článků