Kontrola stavby D4 potvrdila bezpečnost instalovaných svodidel

Kontrola stavby D4 potvrdila bezpečnost instalovaných svodidel
10.01.2024 10:34:06Na pravou míru
Kontrola stavby D4 potvrdila bezpečnost instalovaných svodidel

Ministerstvo dopravy prověřilo podání, které zpochybňovalo instalovaný záchytný systém na dostavbě písecké dálnice D4 v režimu PPP.

Kontrolní prohlídka staveb proběhla ve středu 20. prosince 2023 v obci Milín pod dálničním mostem za účelem prošetření podání, ve kterém pisatel vyjádřil podezření, že je na úseku rozestavěných staveb dálnice D4 osazen neschválený záchytný systém.

Při kontrolní prohlídce na stavbě byla provedena kontrola dodržení předepsaných technických údajů jako je výška svodidla, výška spojité spodní svodnice, vzdálenost sloupků. V této souvislosti bylo zjištěno, že na stavbě jsou namontována svodidla, která odpovídají uvedeným certifikovaným typům. Tato skutečnost je doložena přiloženou fotodokumentací ve fotogalerii.

V rámci kontrolní prohlídky záchytných systémů tedy nebyly zjištěny nedostatky jak v předložené dokumentaci, tak ani v technickém provedení na stavbě. Podezření uvedené v podání se tedy nepotvrdilo. Předložené doklady jsou dostatečné a v souladu správními předpisy. Osazené záchytné systémy jsou provedeny v souladu s uvedenými doklady, a to včetně spojité spodní pásnice.

Technické detaily a dokumenty

Na stavbě dálnice D4 v úseku v režimu PPP projektu (Háje - Mirotice) je umístěn záchytný systém společnosti Voestalpine Krems Finaltechnik GmbH, a to konkrétně:
 • KREMSBARRIER 2 RH2 L 1,27 - ocelové svodidlo jednostranné pro silnice - úroveň zadržení H2
 • KREMSBARRIER 2 RH3 - ocelové svodidlo jednostranné pro silnice - úroveň zadržení H3
 • KREMSBARRIER 2 MH3 C - ocelové svodidlo oboustranné pro silnice - úroveň zadržení H3
K jednotlivým použitým záchytným systémům má Ministerstvo dopravy k dnešnímu dni k dispozici následující doklady:

KREMSBARRIER 2 RH2 L 1,27
 • Certificate of constancy of performance, Certificate - No.: 0531 - CPR — 1317 2853 EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012 TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH, Wien 10.9.2021
 • Prohlášení o vlastnostech podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 CE Č. prohlášení o vlastnostech: C224DoP2021; Certifikát stálosti vlastností: 053 l-CPR-1317-2853; Certifikační úřad: TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH; Voestalpine Krems Finaltechnik GmbH, Krems 15.9.2021
 • Posouzení upraveného svodidlového systému podle EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012 TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH, prot. č. 725208426-1, Vídeň 2.8.2022
 • Ocelové svodidlo voestalpine systém 2, prostorové uspořádání, technické podmínky výrobce TPV 168/S2/2023 (včetně modifikace o spojitou spodnípásnici) Voestalpine Krems Finaltechnik GmbH, listopad 2023
 • Návod k montáži (spodní pásnice jako volitelné příslušenství), ID: TSTMMUF1 Voestalpine Krems Finaltechnik GmbH, stav: 11/2023
 • Certificate of constancy of performance, Certificate-No.: 0531 -CPR- 1317-2853 EN 1317-:2007+A2:2012/AC:2012, TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH, Vienna 13.12.2023
 • Stanovisko ŘSD ČR k TPV 168/S2/2023 voestalpine č. j. RSD-117589/2023-2 ze dne 19.12.2023
 • Příloha ke stanovisku č. j. RSD-117589/2023-2 ze dne 19.12.2023 - Osvědčení, vydané v listopadu 2023 Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Úsekem kontroly kvality staveb, o souladu TPV (a v nich uvedených svodidel) s technickými předpisy Ministerstva dopravy na používání svodidel (TP 114, TP203) - název technických podmínek výrobce: „TPV 168/S2/2023“
KREMSBARRIER 2 RH3
 • Certificate of constancy of performance, Certificate - No.: 0531 - CPR - 1317 - 1724 EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012; TÜV SÜD SZA Österreich, Leoben 6.5.2015
 • Prohlášení o vlastnostech podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 CE Č. prohlášení o vlastnostech: B202DoP2015; Č. prohlášení o shodě EU: 0531-CPR-1317-1724; Certifikační úřad: TÜV SÜD SZA Österreich voestalpine Krems Finaltechnik GmbH, Krems 7.1.2016
 • Posouzení upraveného svodidlového systému podle EN 1317- 5:2007+A2:2012/AC:2012 TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH, prot. č. 725208426-2, Vídeň 2.8.2022
 • Ocelové svodidlo voestalpine systém 2, prostorové uspořádání, technické podmínky výrobce TPV 168/S2/2023 (včetně modifikace o spojitou spodnípásnici) voestalpine Krems Finaltechnik GmbH, listopad 2023
 • Návod k montáži (spodnípásnice jako volitelné příslušenství), ID: TSTMMUF1 voestalpine Krems Finaltechnik GmbH, stav: 11/2023
 • Certificate of constancy of performance, Certificate - No.: 0531 - CPR - 1317 - 1724 EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012; TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH, Vienna 13.12.2023;
 • Stanovisko ŘSD ČR k TPV 168/S2/2023 voestalpine č. j. RSD-117589/2023-2 ze dne 19.12.2023
 • Příloha ke stanovisku č. j. RSD-117589/2023-2 ze dne 19.12.2023 - Osvědčení, vydané v listopadu 2023 Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Úsekem kontroly kvality staveb, o souladu TPV (a v nich uvedených svodidel) s technickými předpisy Ministerstva dopravy na používání svodidel (TP 114, TP203) - název technických podmínek výrobce: „TPV 168/S2/2023“
KREMSBARRIER 2 MH3 C
 • Certificate of constancy of performance, Certificate-No.: 0531 -CPR-1317- 1365 EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012; TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH, Wien 12.12.2019
 • Prohlášení o vlastnostech podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 CE; Č. prohlášení o vlastnostech: B201DoP2014; Certifikát stálosti vlastností: 0531-CPR-1317-1365; Certifikační úřad: TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH voestalpine Krems Finaltechnik GmbH, Krems 9.1.2020
 • Posouzení upraveného svodidlového systému podle EN 1317- 5:2007+A2:2012/AC:2012; TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH, prot. č. 725208426-2, Vídeň 2.8.2022
 • Ocelové svodidlo voestalpine systém 2, prostorové uspořádání, technické podmínky výrobce
 • TPV 168/S2/2023 (včetně modifikace o spojitou spodnípásnici) voestalpine Krems Finaltechnik GmbH, listopad 2023
 • Návod k montáži (včetně montáže volitelné spodnípásnice), ID: TSTMB201 voestalpine Krems Finaltechnik GmbH, stav: 11/2023
 • Certificate of constancy of performance, Certificate - No.: 0531 - CPR - 1317 - 1365 EN 1317-5:2007+A2:2012/AC:2012; TÜV SÜD Landesgesellschaft Österreich GmbH, Vienna 13.12.2023
 • Stanovisko ŘSD ČR k TPV 168/S2/2023 voestalpine č. j. RSD-117589/2023-2 ze dne 19.12.2023
 • Příloha ke stanovisku č. j. RSD-117589/2023-2 ze dne 19.12.2023 - Osvědčení, vydané v listopadu 2023 Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Úsekem kontroly kvality staveb, o souladu TPV (a v nich uvedených svodidel) s technickými předpisy Ministerstva dopravy na používání svodidel (TP 114, TP203) - název technických podmínek výrobce: „TPV 168/S2/2023“


Stáhněte si:
Zpět na výpis článků