Pomoc Ukrajině

Pomoc Ukrajině
03.03.2022 11:49:50Nezobrazované
Pomoc Ukrajině

Všechny důležité informace o pomoci pro občany Ukrajiny najdete zde.

V současné době je nejefektivnější pomoc Ukrajině pomoc finanční. Peníze můžete darovat přímo na účet zřízený Velvyslanectvím Ukrajiny v Praze: 304452700/0300.

Informace pro ukrajinské občany na území ČR v návaznosti na konflikt na Ukrajině jsou na webových stránkách Ministerstva vnitra.

Informace o humanitární pomoci Ukrajině a nabídkách zdravotnické pomoci najdete na webu Ministerstva zdravotnictví.

Ministr dopravy zřídil resortní koordinační skupinu se sdruženími automobilových dopravců ČESMAD Bohemia, sdružením železničních dopravců ŽESNAD a jednotlivými železničními dopravci ohledně aktuálních kapacit a potřeb pro humanitární pomoc Ukrajině a jejím občanům. Vedením této skupiny pověřil ministr svého náměstka Václava Bernarda (kontakt na tajemníka pracovní skupiny: Petr Sobotovič, dopravci.koordinace@mdcr.cz; tel.: 603 572 472).

Polské ministerstvo zahraničních věcí žádá, aby veškerá humanitární pomoc Ukrajině, která proudí přes Polsko, byla dopředu oznamována na emailovou adresu internationalaidUA@msz.gov.pl. Účelem k tomu je koordinace veškerých pomocných prací. Kromě toho vydalo ministerstvo také pokyny, které zboží lze za humanitární pomoc považovat a které nikoliv (ke stažení zde v angličtině a polštině).

Informace o speciálních vlacích najdete zde.

Více informací pro občany Ukrajiny, ale také pro zájemce o humanitární pomoc je na webu Nasiukrajinci.cz.


Vystrizek.JPG

Zpět na výpis článků