Vyhledávání

Vyhledávání
Metodika, stanoviska, doporučení
Postupy pro provozní a obchodní aktivity zahraničních leteckých dopravců na území České republiky
Cestování osob se zdravotním postižením
Seznam Společenství "black list"
Udělování omezených přepravních práv
Závazky veřejné služby
Program pro poskytování státní dotace nestátním neziskovým organizacím v roce 2020 vyhlášený odborem civilního letectví Ministerstva dopravy
Konsolidované znění zákona č. 49/1997 Sb.
Konsolidované znění vyhlášky MDS č. 108/1997 Sb.
Přehled leteckých dopravců licencovaných v České republice

Celkem dokumentů:40963