Národní plán obnovy

Národní plán obnovy
NPO_272x113px_orez.jpg
Tyto internetové stránky slouží jako rozcestník pro poskytování informací v rámci evropského programu Nástroj pro oživení a odolnost (Recovery and Resilience Facility – RRF), který má za cíl pomoci zotavit se z následků pandemie COVID-19 a podpořit investice do ekologické a digitální transformace evropské ekonomiky. Ministerstvo dopravy je v Národním plánu obnovy (NPO) vlastníkem komponenty 2.1 Udržitelná doprava a společně s Ministerstvem životního prostředí a Ministerstvem průmyslu a obchodu spoluvlastníkem komponenty 2.4 Čistá mobilita, které jsou součástí druhého pilíře Fyzická infrastruktura a zelená tranzice, na nějž je z celkového rozpočtu vyčleněno 85,182 mld. Kč.

Dále je Ministerstvo dopravy zapojeno do subkomponenty 4.1.4 Zefektivnění a posílení implementace národního plánu obnovy, jejímž vlastníkem je Ministerstvo pro místní rozvoj a jejíž hlavní myšlenka je posílit a implementovat NPO. Pro Ministerstvo dopravy je vyčleněna finanční alokace ve výši 27,6 mil. Kč