Dokumenty

Dokumenty
Novostavba železniční tratě Praha – Drážďany
Novostavba železniční tratě Praha – Drážďany
Kombinovaná doprava
Kombinovaná doprava
Informace podle zákona č. 179/2006 Sb.
Informace podle zákona č. 179/2006 Sb.
Úmluva COTIF ve znění Vilniuského protokolu
Úmluva COTIF ve znění Vilniuského protokolu
Memorandum k rozhodování o zajištění provozu systému elektronického mýta v ČR
Nařízení Evropského parlamentu ke schvalování vozidel
Vzdání se řidičského oprávnění
OPD -železniční kolejová vozidla
Elektronické systémy plateb a odbavení cestujících
Nabídková řízení na výběr dopravců v dálkové železniční dopravě

Celkem dokumentů:61