Dokumenty

Zrušit filtry

Legislativa pro námořní plavbu

NÁMOŘNÍ PLAVBA:  • Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů  Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě (znění platné od 1.7. 2015) - viz příloha. Původní účinnost od 1.7.2000 (vyhlášen v částce č. 22/2000 Sb.) • Vyhláška č. 336/2015 Sb., o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi - viz příloha.  Účinnost od 26.12.2015...

Rozvoj vodních cest

Prováděcí pokyny pro hodnocení efektivnosti investic na vodních cestách Telematický systém na labsko - vltavské vodní cestě www.lavdis.cz

Elektronické testy

Uchazeči o řidičské oprávnění budou od července 2006 skládat zkoušky výhradně v elektronické podobě, čímž se zvýší důraz na jejich odborné znalosti a zamezí se případným nežádoucím manipulacím s výsledky testů. Elektronické testy jsou dalším krokem ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Noví řidiči budou lépe připraveni na řešení praktických dopravních situací. Všichni uchazeči o...

Pomocník při aplikaci eTesty

1)Chyba při stahování papírových testů Při komplikacích se stahováním a tiskem papírových testů vyzkoušejte obě možnosti podle přiloženého schématu. 2) Chyba při zadávání čísla opakované zkoušky provedené v měsíci říjnu. Situace: Neúspěšně vykonané testy v měsíci říjnu nelze zadat jako opakovaný test. Po zadání čísla původního testu se objeví chybová hláška s informací, že číslo...

Informace pro obecní úřady

Ministerstvo dopravy podle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, provádí základní školení žadatelů o vydání průkazu zkušebního komisaře a zkoušky žadatelů, dále zdokonalovací školení pro prodloužení platnosti průkazu zkušebního komisaře a přezkoušení zkušebních komisařů...

Informace pro autoškoly

Seznam žadatelů ke zkouškámPro urychlení práce zkušebních komisařů je možné zasílat obecním úřadům obcí s rozšířenou působností  "Seznam žadatelů" elektronickou cestou.  Informaci o tom, zda příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností tento způsob zaslání akceptuje,  získáte na příslušném úřadě. Další informace Stanovisko ke lhůtám pravidelného...

Fond zábrany škod

1.     Účel fondu zábrany škodFinanční prostředky fondu zábrany škod se použijí pro zábranu škod vznikajících provozem vozidel a to pouze na úhradu nákladů spojených spořízením techniky nebo věcných prostředků potřebných pro činnost základních složek integrovaného záchranného systému (dále jen „IZS“) a ostatních složek IZS poskytujících plánovanou pomoc na...

Pověřování subjektů k provádění školení posádek lodí

Proces získání oprávnění ke školení členů posádek Odbor vodní dopravy Ministerstva dopravy vydává, na základě zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě v platném znění, oprávnění pro školení v oblastech:   Školení pro získání osvědčení na provozní nebo řídící úrovni člena posádky plavidlaŠkolení pro získání osvědčení odborníka na přepravu cestujícíchBezpečnostní školení...

Odbor vodní dopravy - úkoly a cíle

Celkem dokumentů:59