Vyjádření ministra dopravy Antonína Prachaře k výstavbě silničního spojení ČR s Rakouskem na trase B

Vyjádření ministra dopravy Antonína Prachaře k výstavbě silničního spojení ČR s Rakouskem na trase B
23.9.2014Média a tiskové zprávy

„Nejrůznějších politických deklarací o výstavbě R52 slyšeli občané už mnoho, zlepšení této komunikace se ale nedočkali.  Skutečné výstavbě by mnohem spíše pomohlo, kdyby byla R52 ukotvena v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje. Bez nich totiž není možné dotáhnout konkrétní přípravu celého úseku k rakouským hranicím. Z mého jednání s dolnorakouským hejtmanem Erwinem Pröllem v pondělí 22. září jasně vyplynulo, že rakouská strana zatím nepočítá v příhraničním úseku se čtyřproudou komunikací a zaměřuje se na dobudování obchvatů měst. I pro nás je nejbližším úkolem postavit obchvat Mikulova, alespoň ve variantě dvoupruhu, což by spojení s Rakouskem výrazně usnadnilo a ulevilo centru historického Mikulova. Příprava celého  úseku mezi Pohořelicemi a rakouskou hranicí ale nijak nevylučuje to, že tato komunikace bude trvale dobudována jako čtyřproudá. Nikdy jsem totiž neřekl, že v úseku Pohořelice - Mikulov nebudeme pracovat na dálničním profilu. Pouze jsem souhlasil s dolnorakouským hejtmanem ve věci obchvatu Mikulova v uspořádání dvoupruhu s možností dobudování na dálniční čtyřpruh, jakmile bude připravena tato stavba i z rakouské strany,“ uvedl ministr dopravy Antonín Prachař.

 

Doplnění ze dne 24. 9.:

Reakce ministra Antonína Prachaře na vyjádření hejtmana Michala Haška:

"Nemám se za co omlouvat, moje vyjádření jsem formuloval naprosto jasně - příprava propojení s Rakouskem u Mikulova pokračuje ve čtyřpruhovém profilu. Po dohodě s rakouskou stranou budeme však dočasně navazovat na její dvoupruh také dvoupruhem. Postupujeme ve vzájemné shodě a naprosto v souladu s mezivládní úmluvou z roku 2009 o propojení R52 a A5 na česko-rakouských hranicích mezi Mikulovem a Drasenhofenem."

 

Zpět na výpis článků