MD: Středočeský kraj se připojil k memorandu o propojení D8 a R7

MD: Středočeský kraj se připojil k memorandu o propojení D8 a R7
23.9.2014Média a tiskové zprávy

MD: Středočeský kraj se připojil k memorandu o propojení D8 a R7

Ministr dopravy Antonín Prachař jednal s hejtmanem Středočeského kraje Milošem Peterou o podpoře stavby propojovací silnice I. třídy mezi dálnicí D8 a rychlostní komunikací R7. K podpisu memoranda, které v červnu tohoto roku podepsal ministr Prachař se spolkem třinácti obcí dotčených uvažovanou přeložkou, se dnes připojil i Středočeský kraj. Plánovaná stavba zásadní měrou uleví řadě obcí severně od Prahy a přispěje i ke zlepšení tranzitní dopravy v hlavním městě a jeho okolí.

Stávající dopravní propojení D8 a R7 vede po silnicích II. třídy přes celou řadu obcí, které jsou, také díky chybějící části Pražského okruhu, nadměrně zatěžovány hlukem a emisemi z tranzitující dopravy. Řešením této tíživé dopravní situace by se mohla stát stavba nové silnice I. třídy, která by tranzitní dopravu vyvedla do bezpečné vzdálenosti od dotčených obcí a omezila dopady na životní prostředí v dané oblasti.

Nové řešení propojovací komunikace mezi R7 a D8 je řešením pro tranzitní dopravu a v žádném smyslu není náhradou za severní část Pražského okruhu, kterého se tento záměr netýká. „Jakmile se nám podaří vyřešit tranzitní dopravu, budeme schopni přikročit i k řešení okruhu. Budeme sledovat projednávání v zastupitelstvu Hlavního města Prahy a jsme připraveni vést diskuse, jak dořešit Silniční okruh kolem Prahy,“uvedl ministr Prachař.

Vedení silnice v nové stopě zohledňuje hledisko dlouhodobého plánování rozvoje regionu a neutěšené dopravní situace v dotčených obcích. Připravovaná dvoupruhová komunikace I/99, jejíž součástí by měl být i obchvat Kralup nad Vltavou, by podle hrubých odhadů měla stát osm až deset miliard korun s tím, že snahou bude získat na tuto stavbu evropské prostředky.

Návrh ministra dopravy na výstavbu nové komunikace, která severně od Prahy propojí dálnici D8 a rychlostní silnici R7, má za cíl především ulevit obcím v tomto regionu od neúnosné dopravní zátěže. Plánovaná přeložka má mít charakter dvouproudé silnice v šířce 11,5 metru s potřebnými obchvaty obcí. Na R7 by se připojila u Kněževsi a na D8 by ústila u obce Úžice, jižně od Kralup nad Vltavou.

Návrh má podporu dotčených středočeských obcí, které projekt podpořily ve společném memorandu s ministerstvem dopravy už v červnu. Stavba má řešit především kritickou dopravní situaci v obcích na stávající komunikaci II/240 a vytvořit chybějící jižní obchvat Kralup nad Vltavou. Zároveň zlepší spojení mezi D8 a R7 pro tranzitní dopravu.

Podobným způsobem by se mohly řešit také problémy s tranzitní dopravou v obcích východně od Prahy, mezi dálnicemi D1 a D11. Podobně jako v případě propojení R7 a D8 by nejdříve bylo třeba tento záměr projednat s obcemi, následovala by vyhledávací studie a v případě konsenzu by došlo rovněž k podpisu memoranda.

Zpět na výpis článků