Bezbariérovost

Bezbariérovost
DOPRAVA PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU, ORIENTACE A KOMUNIKACE
Moderní společnost musí zabezpečit srovnatelnou kvalitu života pro všechny občany včetně osob s omezenou schopností pohybu, orientace a komunikace. Týká se to veřejné i individuální dopravy. Veřejná správa proto investuje značné prostředky k zajištění bezbariérovosti všech druhů dopravy.

Problematika je mimo jiné řešena v rámci následujících aktivit: