Drážní doprava

Drážní doprava


Organizace v České republice

Arriva vlaky s.r.o.
Asociace lanové dopravy
Asociace podniků českého železničního průmyslu
České dráhy, a. s.
Die Länderbahn CZ s.r.o.
DATIS Telematika ČD, a. s.
Drážní inspekce
Drážní úřad
GW Train Regio
Jindřichohradecké místní dráhy a.s.
LEO Express
Metrans Rail, s.r.o.
Národní technologická platforma – Interoperabilita železniční infrastruktury
PKP CARGO INTERNATIONAL
Regiojet a.s.
Sdružení dopravních podniků
Sdružení železničních společností
Slezskomoravská dráha a.s.
Správa železnic, státní organizace
Státní fond dopravní infrastruktury
TRILEX
Unipetrol Doprava s.r.o.
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Výzkumný ústav železniční
Železnice Desná

 

Odboráři 

Aliance drážního provozu
Cech strojvůdců České republiky
Federace strojvůdců
Federace vlakových čet
Federace vozmistrů
Odborový svaz státních orgánů a organizací
Odborový svaz dopravy
OSŽ – Odborové sdružení železničářů
Svaz odborářů služeb a dopravy
 

 

Zahraniční organizace

Evropská unie - Ředitelství pro dopravu a mobilitu
Evropská železniční agentura
Mezinárodní železniční unie (UIC)
Železniční organizace ve světě (Evropský železniční server)

 

Zájmové organizace

Doupovská dráha
Klub dráhařů
Klub železničních cestovatelů
Kozí dráha
K-report
Parostroj
Stránky přátel železnic
Stránky společnosti pro veřejnou dopravu
Švestková dráha
Doupovská dráha
Zubrnická muzeální železnice

 

Ostatní

Centrum pro efektivní dopravu
Informace o městské dopravě
Lanové dráhy  v České republice (nebo zde)
Městská doprava Citytrans
Modernizace trati Praha - Kladno, s připojením na letiště Ruzyně
Portál ERTMS
Portál právních předpisů Evropské unie
Úřední věstník Evropské unie
Výpočet ceny jízdného v železniční dopravě (společnost ČD a.s.)
Zpoždění vlaků na síti Českých drah

 

Prohlášení o dráze

Prohlášení o dráze pro jízdní řád 2021 ve znění změny č.1 a č.2
Prohlášení o dráze celostátní a regionální pro jízdní řád 2020

Prohlášení o dráze pro veřejně přístupné vlečky

Ceny za použití dráhy pro jízdu vlaku pro JŘ 2019

Ceny za použití dráhy pro jízdu vlaku pro JŘ 2020

 

Jízdní řády

Jízdní řády železniční osobní dopravy 2020  (platné od 15 12. 2019)  - web Správy železnic
Návrh jízdního řádu Správy železnic na období od 13.12.2020 do 11.12.2021
Jízdní řády městské hromadné dopravy
Jízdní řády vlaků a autobusů
Řazení vlaků pro přepravu osob (ŽelPage)
Řazení vlaků pro přepravu osob (vagonWEB)

 


Magazíny a periodika s drážní tématikou

ACRI NEWS
Časopis Silnice-železnice
Československý dopravák (časopis věnovaný městské a příměstské dopravě v ČR a SR)
Časopis DP kontakt​ (Dopravní podnik hl. m. Prahy)
ČD pro vás
Dopraváček (Informační portál o veřejné dopravě)

Dopravní magazín
Dopravní noviny (týdeník)
Dráha (měsíčník)
Regiojet – časopis Žlutý
Reportér (AŽD s.r.o.)
SUDOP E-Revue
Vědeckotechnický sborník Správy železnic
Vědeckotechnický sborník ČD
Zájmy strojvůdce (časopis Federace strojvůdců)
Železničář, elektronická verze
Železniční magazín
Železničný semafor (slovensky)