Městská a aktivní mobilita

Městská a aktivní mobilita
Dopravní politika si klade za cíl uspokojit potřeby všech způsobů dopravy, jak dopravy individuální, veřejné hromadné tak i aktivní dopravy. Významným cílem plánování městské a aktivní mobility je dosáhnout co nejnižšího podílu individuální automobilové dopravy (IAD)  ve prospěch využívání veřejné hromadné a aktivní dopravy. Hlavními důvody jsou ochrana životního prostředí a veřejného zdraví, ale i nedostatečná kapacita veřejného prostoru. Zároveň tím bude vytvořen prostor i pro samotnou IAD, aby byla bezproblémově využitelná v případech naléhavé potřeby. Plánování udržitelné městské mobility by mělo být pro všechna města založeno na principu hierarchického uspořádání fází: