Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. (dále „CDV“) je veřejná výzkumná organizace,  jejíž zřizovatelem je Ministerstvo dopravy. Hlavní činností CDV, v.v.i., je výzkum v oblasti dopravy včetně zajišťování výzkumu ve veřejném zájmu a to včetně výzkumu pro potřeby Ministerstva dopravy a jeho podřízených organizací.  Provádí základní i aplikovaný výzkum. CDV je příjemce institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace (DKRVO) poskytované Ministerstva dopravy.

Historie CDV navazuje na tradici Vědecko-výzkumného ústavu dopravního v Praze (1954 - 1971) zaměřeného na řešení komplexních dopravních problémů, železniční a neželezniční dopravy a dopravní infrastruktury. Jeho založením se začala psát historie centrálně řízeného a koncepčně orientovaného dopravního výzkumu v Československu. Brněnské pracoviště navázalo na činnost Silniční výzkumné stanice KNV v Brně v oblasti zkoušení materiálů a vývoje zkušebních metod a zařízení pro stavby silnic, železnic a letištních ploch.  V roce 1972 byl založen Výzkumní ústav dopravní v Žilině.

Po rozdělení republiky bylo založeno v roce 1993 současné CDV, které navázalo činností na předchozí dislokované pracoviště Výzkumné ústavu dopravního v Žilině umístěné v Brně.  Od roku 1996 je CDV jedinou výzkumnou organizací, jejíž je Ministerstvo dopravy zřizovatelem. V roce 2006 se změnila právní forma z rozhodnutí Ministerstva dopravy na veřejnou výzkumnou instituci. CDV je od roku 2014 znaleckým ústavem v oborech související s dopravou.  V letech 2011- 2014 probíhala výstavba Dopravního VaV centra s moderním výzkumným zázemím a laboratořemi. V letech 2020 a 2021 proběhla rekonstrukce hlavní budovy.
Ředitelem CDV je Ing. Jindřich Frič, Ph.D.
 
CDV se člení na tři divize, které se věnují specifickým tématům dopravního výzkumu;

Divize udržitelné dopravy a diagnostiky dopravních staveb
ředitel Mgr. Roman Ličbinský, Ph.D.
Témata řešená v rámci této divize jsou následující: dopravní infrastruktura a oblast dopravy a životního prostředí.

Divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií
ředitel Ing. Pavel Havránek
Témata řešená v rámci této divize jsou následující: autonomní řízení, hodnocení dopadu dopravy a vzdělávání, analýza dopravních nehod, dopravní inženýrství apod.

Divize dopravních technologií a lidského faktoru
ředitel PhDr. Pavel Řezáč, Ph.D.
Témata řešená v rámci této divize jsou následující: dopravní psychologie, analýza dopravního chování a modelování dopravy, inteligentní dopravní systémy a železniční doprava.

Více informací naleznete na webu CDV

Závěrečné hodnocení za období 2018–2022 resortní výzkumné organizace Centra dopravního výzkumu

V souladu s Metodikou 17+ Ministerstvo dopravy zveřejňuje Závěrečnou zprávu o plnění DKRVO Centra dopravního výzkumu, v. v. i. za rok 2018 – 2022  a Hodnocení závěrečné zprávy o plnění DKRVO Centra dopravního výzkumu, v. v. i. za rok 2018 – 2022 Odborným poradním orgánem.