2. kolo Akčních plánů rok 2016

2. kolo Akčních plánů rok 2016
05.12.2016 17:12:40Akční plány ke snížení hluku z dopravy

AP 2. kolo - 2016

Akční plány protihlukových opatření ke strategickým hlukovým mapám  – 2. kolo vyhotovení rok 2016

Ministerstvo dopravy podle zákona č. 258/2000 Sb.o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů  - dle odst. 1) § 81 - Ministerstvo dopravy: 
v oblasti hodnocení a snižování hluku z hlediska dlouhodobého průměrného hlukového zatížení životního prostředí podle údajů ze strategických hlukových map (SHM - www.nrl.cz ) vypracovaných Ministerstvem zdravotnictví pořizuje, a dojde-li k podstatnému vývoji, který významně ovlivňuje stávající hlukovou situaci, aktualizuje, nejdéle však jednou za 5 let, akční plány pro
a) hlavní pozemní komunikace, jimiž se rozumí pozemní komunikace, po nichž projede více než 3 000 000 vozidel za rok, a jejichž vlastníkem je stát, (úseky dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy, jejichž intenzita překročila cca 8 200 voz/den)
b) hlavní železniční tratě, jimiž se rozumí železniční tratě, po nichž projede více než 30 000 vlaků za rok,
c) hlavní letiště, jimiž se rozumí civilní letiště, která mají více než 50 000 vzletů a přistání za rok, s výjimkou vzletů a přistání lehkých letadel pro cvičné účely (letiště Praha/Ruzyně).

ad a) Hlavní pozemní komunikace

týká se pouze stávajících silnic I. třídy a dálnic I. a II. typu v majetku státu

akční plán stručný popis přílohy
Vymezení kritických míst v okolí hlavních pozemních komunikací
Středočeský kraj včetně Aglomerace Praha  
Jihomoravský  včetně Aglomerace Brno  
Olomoucký kraj včetně Aglomerace Olomouc  
Moravskoslezský kraj včetně Aglomerace Ostrava  
Zlínský kraj     
Kraj Vysočina    
Jihočeský kraj

 

Přílohy Jihočeský kraj:

Karlovarský kraj

 

Přílohy Karlovarský Kraj:

Královehradecký kraj

 

Přílohy Královehradecký kraj:

Liberecký kraj

 

Přílohy Liberecký kraj:

Pardubický kraj

 

Přílohy Pardubický kraj:

Plzeňský kraj

 

Přílohy Plzeňský kraj:

Ústecký kraj

 

Přílohy Ústecký kraj:

  ad b) Hlavní železniční tratě ČR

Hlavní tratě Grafické přílohy - vymezení kritických míst
místo
Zpráva Příloha 1 Česká Třebová, Český Brod, Děčín I
Příloha 2 Děčín II, Dolní Zálezly, Kolín, Libčice nad Cidlinou a Lipník nad Bečvou
Příloha 3 Litoměřice, Nymburk, Poděbrady I a II
Příloha 4 Poděbrady III, Přerov, Rajhrad, Tišnov, Velké Žernoseky, Žalhostice

Hlavní železniční tratě v Aglomeracích

AP hl. tratí v Aglomeraci přílohy - vymezení kritických míst Fotodokumentace
Praha Zpráva
Libeň, Podbaba, Úvaly
Příloha 2
Černošice
 
Brno Zpráva Příloha 1
Kuřim
Příloha 2
Židenice
 
Plzeň Zpráva Příloha 
překročení pouze v Ldvn
Plzeň - Bukovec, Plzeň-Doubravka, Plzeň-centrum, Plzeň-Křimice, Plzeň-Skvrňany
  • Bukovec
  • Doubravka
  • Křimice
  • Skvrňany
 Ústí n L-Teplice Zpráva Příloha 1 
hodnoty Ldvn v místech
ul. Čajkovského - Pražská sever a jih, Krásné Březno, Střekov sever, Neštěmice - Mojžíř, Teplice - Myslbekova ulice
Příloha 2 
hodnoty Ln v místech
ul. Čajkovského - Pražská sever a jih, Krásné Březno, Střekov sever, Neštěmice - Mojžíř, Teplice - Myslbekova ulice
  • ul. Čajkovského - Pražská sever
  • ul. Čajkovského - Pražská jih
  • Krásné Březno - ul. Matiční
  • Střekov
  • Neštěmice Mojžíř
  • Teplice - ul. Myslbekova

ad c) Hlavní letiště

Akční plán přílohy
AP Letiště Praha/Ruzyně  

Návrh akčních plánů byl na základě oznámení Ministerstva dopravy – Odboru infrastruktury a územního plánu č.j. 336/2016-910-UPR/3 ze dne 7.10. 2016 zveřejněn k veřejnému připomínkování formou vyvěšení v elektronické podobě na webových stránkách Ministerstva dopravy a zároveň byl na Ministerstvu dopravy k dispozici v listinné podobě v období od 10.10. do 22.11. 2016.
V zákonné době uveřejnění návrhu akčního plánu byly doručeny dvě připomínky, které byly vypořádány.Stáhněte si:
Zpět na výpis článků