1. kolo AP rok 2008

1. kolo AP rok 2008
10.10.2016 8:48:22Akční plány ke snížení hluku z dopravy

1. kolo Akčních plánů

1. kolo Akčních plánů - ukončeno v roce 2008

Výčet právních předpisů, na základě nichž jsou Akční plány vypracovány:

  • směrnice EU 2002/49/EC – o snižování hluku v životním prostředí,
  • zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění – projednává se novela zákona
  • vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 523/2006 Sb., o hlukovém mapování, v platném znění
  • vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 561/2006 Sb., o stanovení seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku, v platném znění

Akční plány ke strategickým hlukovým mapám – I. Etapa - 1. kolo (konec 2008)

Návrhy akčních plánů byly zveřejněny podle vyhlášky č. 523/2006 Sb., kterou se stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti na jejich přípravě (vyhláška o hlukovém mapování), ve znění pozdějších předpisů, s možností zaslání připomínek, podnětů a stanovisek.

Ministerstvo dopravy podle Čl. XII. odst. 2 změnového zákona č. 222/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zajistilo pořízení akčních plánů pro

a) hlavní pozemní komunikace, jimiž se rozumí pozemní komunikace, po nichž projede více než 3 000 000 vozidel za rok, a jejichž vlastníkem je stát, (úseky dálnic, rychlostních silnic a silnic I. třídy, jejichž intenzita překročila cca 8 200 voz/den)
b) hlavní železniční tratě, jimiž se rozumí železniční tratě, po nichž projede více než 30 000 vlaků za rok,
c) hlavní letiště, jimiž se rozumí civilní letiště, která mají více než 50 000 vzletů a přistání za rok, s výjimkou vzletů a přistání lehkých letadel pro cvičné účely (letiště Praha/Ruzyně).

Ministerstvo dopravy předalo 18.7.2008 projednané a upravené akční plány Ministerstvu zdravotnictví a na základě jeho žádosti i všem Krajským hygienickým stanicím.
 

ad a) Hlavní pozemní komunikace

týká se pouze stávajících silnic I. třídy a dálnic I. a II. typu v majetku státu

akční plán přílohy vypořádání připomínek
Středočeský kraj Mapa č. 1
Mapa č. 2
Mapa č. 3
Mapa č. 4
dokument
Hradecký kraj Hradec Králové
Jaroměř
Náchod
Nová Paka
Trutnov
Jičín
 
dokument
Jihočeský kraj   dokument
Jihomoravský kraj mapa č. 1
mapa č. 2
Priority č. 1
Priority č. 2
dokument
Karlovarský kraj Dolní Dvory
Cheb
Karlovy Vary - západ
Karlovy Vary - I/6
Karlovy Vary
Sokolov
Tabulková příloha
 
Vysočina příloha č. 1
příloha č. 2
priority č. 1
priority č. 2
dokument
Liberecký kraj   dokument
Moravskoslezský kraj příloha č. 1
příloha č.2
priority č. 1
priority č. 2
dokument
Olomoucký kraj příloha č. 1
příloha č. 2
priority č. 1
priority č. 2
dokument
Pardubický kraj Tabulkov část
Chrudim I.
Chrudim II.
Pardubice I.
Pardubice II.
Svitavy
Holice I/35
R35 (1. část)
R35 (2. část)
dokument
Plzeňský kraj   dokument
Ústecký kraj Tabulková část
Děčín - Knínice
Děčín - Manušice
Děčín - Visnice
Chomutov
Klášterec - Chomutov - 1, 2
dokument
Zlínský kraj příloha č. 1
příloha č. 2
priority č. 1 a č. 2
dokument

Aglomerace

akční plán pro jednotlivé aglomerace přílohy vypořádání připomínek
Brno mapa č. 1
mapa č. 2                        
mapa č. 3
mapa č. 4
 
Ostrava mapa č. 1
mapa č. 2
mapa č. 3
mapa č. 4
 
Praha mapa č. 1
mapa č. 2
mapa č. 3
mapa č. 4
 

  

ad b) Hlavní železniční tratě ČR

Praha – Pardubice, Pardubice – Česká Třebová, Olomouc – Přerov, Přerov – Ostrava, Velký Osek – Lysá nad Labem

akční plán přílohy vypořádání připomínek
AP železnice     
 
mapa            připomínky
 

ad c) Hlavní letiště

Letiště Ruzyně (Letiště Váslava Havla)

akční plán přílohy vypořádání připomínek
část I.
část II.
část III.
 
  připomínky


Zpět na výpis článků